NL.IMRO.1 besluitvlak_X Besluitvlak b_NL.IMRO.1773.OM2011001030-0301.pdf besluittekst 208206.199 492870.077 208085.773 492875.951 208071.087 492682.096 208194.450 492673.285 208206.199 492870.077 NL.IMRO.1773.OM2011001030-0301 projectbesluit gemeentelijke overheid gemeente Olst-Wijhe 1773 Omgevingsvergunning Bremmelerstraat 8 Bremmelerstraat 8, tweede versie, oorspronkelijke plannr. vastgesteld 2011-12-13 11.002364 vb_NL.IMRO.1773.OM2011001030-0301.pdf d_NL.IMRO.1773.OM2011001030-0301.pdf besluitdocument gbkn IMRO2008 PRGB2008 208206.199 492870.077 208085.773 492875.951 208071.087 492682.096 208194.450 492673.285 208206.199 492870.077 Omgevingsvergunning Bremmelerstraat 8 2011-12-19 Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Olst-Wijhe IMRO2008 28992 1000 PlanpROces 1.3.2.43 1.1.0