Home

 

 

 

Artikel 30     Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a          de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
b          de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
c          het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
d          de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
e          de ruimte tussen bouwwerken.