Inhoudsopgave

Hoofdstuk I  Inleidende bepalingen

Artikel 1          Begripsbepalingen

Artikel 2          Wijze van meten

Hoofdstuk II  Bestemmingsbepalingen

Paragraaf 1   Bestemmingen

 

Artikel 3          AGRARISCH

Artikel 4          AGRARISCH - FRUITTEELT

Artikel 5          BEDRIJF

Artikel 6          BEDRIJF - NUT

Artikel 7          BOS

Artikel 8          CENTRUM

Artikel 9          GEMENGD

Artikel 10        GROEN

Artikel 11        GROEN - PARK

Artikel 12        HORECA

Artikel 13        KANTOOR

Artikel 14        MAATSCHAPPELIJK

Artikel 15        MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS

Artikel 16        RECREATIE - DAGRECREATIE

Artikel 17        TUIN

Artikel 18        VERKEER

Artikel 19        VERKEER - GARAGEBOX

Artikel 20        VERKEER - PARKEREN

Artikel 21        VERKEER - RAILVERKEER

Artikel 22        VERKEER - VERBLIJF

Artikel 23        VERKEER - VOET-/FIETSPAD

Artikel 23A      VERKEER - VOETPAD

Artikel 24        WATER

Artikel 25        WONEN

Artikel 26        WONEN - WOONGEBOUW

 

Paragraaf 2   Dubbelbestemmingen

 

Artikel 27        LEIDING

Artikel 28        WATERSTAATSDOELEINDEN

Hoofdstuk III  Algemene bepalingen

Artikel 29        Anti-dubbeltelbepaling

Artikel 30        Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

Artikel 31        Algemene gebruiksbepalingen

Artikel 32        Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Artikel 33        Algemene wijzigingsbevoegdheid

Artikel 34        Algemene procedurebepalingen

Hoofdstuk IV  Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35        Strafbepaling

Artikel 36        Overgangsbepalingen

Artikel 37        Slotbepaling

Bijlagen

1.       Lijst van bedrijven (artikel 5)

2.       Lijst van horecabedrijven (artikel 8)

3.       Lijst van nevenactiviteiten (artikel 25)