Home

 

 

 

Artikel 13     KANTOOR

13.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor KANTOOR aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a          kantoren;
b          indien het betreft de begane grondlaag van gebouwen:

-        kantoren;

-        tevens voor wonen in bestaande woningen;

c          indien het betreft de verdieping(en) van gebouwen:

-        wonen in bestaande woningen;

met de daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

13.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot KANTOOR bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

13.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
b          het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan het op de plankaart aangeduide percentage;
c          de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;

13.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vσσr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1 m bedragen;
b          in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen.