Home

 

 

 

Artikel 15     MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS

15.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor maatschappelijk - begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor een begraafplaats, met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, erven, terreinen, paden, parkeer- en groenvoorzieningen.

15.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

15.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen;
b          de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen;

15.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van beeldende kunstwerken niet meer dan 4 m mag bedragen;
b          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken niet meer dan 2,50 m mag bedragen.