Home

 

 

 

Artikel 37     Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als:

 

"VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN WIJHE"

 

 

 

 

februari 2009.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Raad in de vergadering d.d. 16 februari 2009.

 

 

 

 

, Voorzitter

 

 

 

 

, Griffier