Home

 

 

 

Artikel 35     Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 7.3.1, 27.4.1, 28.3.1, 31 onder a en 36.2.3 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2o van de Wet op de economische delicten.