Home

 

 

 

Artikel 20     VERKEER - PARKEREN

20.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - PARKEREN aangewezen gronden zijn bestemd voor het parkeren van (motor)voertuigen, groenvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, erven en terreinen.

20.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - PARKEREN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen.