Home

 

 

 

Artikel 21     VERKEER - RAILVERKEER

21.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - RAILVERKEER aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegvoorzieningen, alsmede ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang, voor een onderdoorgang, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, wegen, water, groenvoorzieningen en al dan niet gelijkvloerse kruisingen met wegen en water.

21.2                                Bouwvoorschriften

21.2.1                              Op de tot VERKEER - RAILVERKEER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf, mag bedragen.