Home

 

 

 

Artikel 23     VERKEER - VOET-/FIETSPAD

23.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - VOET-/FIETSPAD aangewezen gronden zijn bestemd voor voet- en fietspaden van infrastructurele betekenis, verbindingspaden voor langzaam verkeer, water, groenvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding, alsmede ter plaatse van de aanduiding:

a          brug, voor een brug;
b          onderdoorgang, voor een onderdoorgang;
met daarbijbehorende andere-bouwwerken en verhardingen.

23.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - VOET-/FIETSPAD bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 6,50 m mag bedragen.