direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Regels Buitengebied Olst-Wijhe
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.2009001001-0201

Artikel 14 Maatschappelijk - Begraafplaats

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een begraafplaats;
  • b. een urnenveld en/of urnenmuur;
  • c. een berging;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

14.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  • b. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
  • c. verder geldt het volgende:
  max. aantal per bouwvlak   max. opper- vlakte   max. inhoud   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
berging   1   bestaand*     2,5 m   5 m  
bouwwerken, geen gebouwen zijnde           3 m  

* = Zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.