direct naar inhoud van Artikel 8 Detailhandel
Plan: Regels Buitengebied Olst-Wijhe
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.2009001001-0201

Artikel 8 Detailhandel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel in kampeermiddelen;
  • b. reparatie van kampeermiddelen;
  • c. tapijtenhandel;
  • d. gebouwen, niet zijnde een bedrijfswoning;
  • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • f. evenementen;
  • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, tuinen, erven, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  • b. verder geldt het volgende:
  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud   max. goothoogte   max. bouwhoogte   dakhelling min./max.  
bedrijfswoning (inclusief aan- en uitbouwen)   één, tenzij middels een aanduiding anders is aangegeven   750 m³   4,5 m   10 m   20°/55°  
bedrijfsgebouwen     bestaand*     8 m   12°/55°  
vlaggenmast         8 m   -  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     -     2,5 m   -