direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

Artikel 24 Wonen - Woonwagenstandplaats

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woonwagenstandplaats voor 1 woonwagen daaronder begrepen kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water.
24.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  • b. verder geldt het volgende:
  max. aantal   max. oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
standplaatsen   4 per bouwvlak   -   -    
woonwagen   1 per standplaats   100 m²   3,5 m   5 m  
bebouwing ten behoeve van sanitaire voorzieningen, beheer, onderhoud en bergingen   -   30 m² per standplaats   3 m   4 m  
erf- of terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- overige plaatsen  
-   -   -  

1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   2 m  

- = Niet van toepassing

24.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. per standplaats is ten hoogste 1 onderkomen of 1 woonwagen toegestaan;
  • b. buitenopslag is niet toegestaan.