direct naar inhoud van Artikel 9 Detailhandel
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel in kampeermiddelen;
  • b. reparatie van kampeermiddelen;
  • c. tapijtenhandel;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, tuinen, erven, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water;

met dien verstande dat:

  • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is een bedrijfswoning niet toegestaan.
9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  • b. verder geldt het volgende:
  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud   max. goot-
hoogte  
max. bouw-
hoogte  
dakhelling min./max.  
bedrijfswo- ning (inclusief aan- en uitbouwen)   één, tenzij middels een aanduiding anders is aangegeven   750 m³   4,5 m   10 m   20°/55°  
bedrijfsgebouwen   -   bestaand*   -   8 m   12°/55°  
vlaggenmast   -   -   -   8 m   -  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   2,5 m   -  

- = Niet van toepassing.

* = Zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.