direct naar inhoud van 3.4 Zonering en bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

3.4 Zonering en bestemmingsplan

De zonering bevat een indeling van het plangebied in min of meer homogene deelgebieden. De zones A, Al, Anl en N worden in het bestemmingsplan vertaald door er een gebiedsbestemming aan toe te kennen. Een gebiedsbestemming heeft betrekking op één of meer hoofdfuncties en beslaat een relatief groot deel van het bestemmingsplan.

De zones die voortkomen uit het Reconstructieplan en de LOG-visies, worden vertaald via gebiedsbestemmingen. Gebiedsaanduidingen zijn niet nodig, omdat de vestigingsmogelijkheden in de daarvoor aangewezen gebieden in de LOG's niet via dit bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd. Dit gebeurd via een aparte (buitenplanse) procedure.

Wat de zonering betekent voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende functies in het buitengebied, wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.