direct naar inhoud van 5.2 Opzet
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

5.2 Opzet

De planregels zijn als volgt opgebouwd.

 • In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan bod. Het betreft hier de Begrippen en de Wijze van meten.
 • In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, zijn de regels, behorende bij de verschillende bestemmingen, opgenomen. Per hoofdfunctie (agrarisch, wonen, bedrijf en dergelijke) is een bestemmingsregeling opgenomen, bestaande uit:
  • 1. bestemmingsomschrijving: waarvoor mogen de gebouwen en gronden worden gebruikt;
  • 2. bouwregels: een beschrijving van de toelaatbare bouwwerken;
   en indien van toepassing:
  • 3. nadere eisen: de nadere eisen die aan het bouwen gesteld worden;
  • 4. afwijken van de bouwregels: bevoegdheid van burgemeester en wethouders;
  • 5. specifieke gebruiksregels: verbod op bepaald gebruik van gronden;
  • 6. afwijken van de gebruiksregels: bevoegdheid van burgemeester en wethouders;
  • 7. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
  • 8. wijzigingsbevoegdheden: mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen.
 • Hoofdstuk 3 Algemene regels, bevat verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn op elke bestemming uit hoofdstuk 2.
 • Tot slot zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen in hoofdstuk 4.