direct naar inhoud van Artikel 3: Agrarisch
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 3: Agrarisch

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarische cultuurgrond;
  • b. recreatief medegebruik in de vorm van voet-, fiets- en/of ruiterpaden;

met daaraan ondergeschikt:

  • c. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, (erf)ontsluitingswegen en paden;

met de daarbijbehorende:

  • d. andere bouwwerken.
3.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Agrarisch' is aan een aantal regels gebonden.

3.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2. Andere bouwwerken
  • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben;
  • b. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 3,00 meter hebben.
3.3. Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Agrarisch' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

  • worden gebruikt ten behoeve van paardrijdbakken.