direct naar inhoud van Artikel 15 Waterstaat - Waterkering
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 15 Waterstaat - Waterkering

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor waterkering en bij die functie behorende voorzieningen.

15.2 Bouwregels

In afwijking van het overigens in deze regels bepaalde ten aanzien van het bouwen krachtens de andere bestemmingen van deze gronden, mogen op en in de gronden als bedoeld in lid 15.1, uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van en behorende bij de daar bedoelde functies en voorzieningen.

15.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 21 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 15.2, ten behoeve van het bouwen krachtens de andere bestemmingen van de gronden als bedoeld in lid 15.1, mits

  • a. de belangen van de waterkering niet onevenredig worden aangetast, en
  • b. vooraf ter zake advies is ingewonnen van de beheerder van de waterkering.