direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aan de herstructurering van het bedrijventerrein De Enk wordt door de gemeente in samenspraak met de bedrijven, de bedrijvenkring, de bewoners en Oost NV sinds september 2008 gewerkt. Enkele problemen waar het terrein mee te kampen heeft zijn de bereikbaarheid, de verkeersonveiligheid, een gebrek aan parkeerruimte, leegstand, een beperkte milieuruimte voor bedrijven en de beeldkwaliteit laat op sommige plekken te wensen over.

Om deze problemen het hoofd te bieden heeft de gemeente in de Toekomstvisie Olst- Wijhe (en later de Structuurvisie Olst- Wijhe) de herstructurering van Bedrijventerrein De Enk als doelstelling benoemd.

In het Herstructureringsplan De Enk heeft de gemeente in samenspraak met externe partijen de visie op het terrein uiteengezet en op basis hiervan enkele ingrijpende en minder ingrijpende maatregelen genoemd om de kwaliteit van het terrein voor bedrijven én de omwonenden te verbeteren. Het versterken van de Raalterweg als nieuwe centrumentree van Wijhe is tevens onderdeel van dit plan.

Aangezien het vigerende bestemmingsplan voor de Enk een aantal van de genoemde maatregelen niet mogelijk maakt, is het nodig een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast hebben de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen zich voorgedaan, die het noodzakelijk maken een nieuwe bestemmingsregeling op te stellen.

Het doel van dit bestemmingsplan is dan ook tweeledig:

  • het mogelijk maken van de planologisch relevante herstructureringsmaatregelen;
  • een geactualiseerde planologisch- juridische regeling opstellen voor het gehele terrein.