direct naar inhoud van 8.1 Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

8.1 Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het wettelijke verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zal het ontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gebruikelijke partners, waaronder de provincie Overijssel, de Inspectie VROM, het Waterschap. Leidingbeheerders, Rijkswaterstaat en overige organisaties. De resultaten van het vooroverleg worden te zijner tijd in de plantoelichting samengevat en van antwoord voorzien.