direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Om een helder beeld te krijgen van het plangebied wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie. Hier wordt gekeken naar het huidige ruimtelijke en functionele gebruik van het gebied. In het herstructureringsplan is al uitvoerig ingegaan op dit onderwerp. Daarom wordt in dit hoofdstuk volstaan met een kernachtige beschrijving.

Hoofdstuk 3 gaat in op het beleid van de rijksoverheid, de provincie Overijssel, de regio waar de gemeente Olst- Wijhe deel van uitmaakt en het gemeentelijk beleid.

In hoofdstuk 4 wordt een planbeschrijving gegeven. Hier wordt ingegaan op de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in dit bestemmingsplan. Deze ontwikkelingen zijn ook geformuleerd in het herstructureringsplan. Daarom wordt hier volstaan met een korte beschrijving.

De planologische en milieutechnische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied wordt in hoofdstuk 5 behandeld.

Daarna volgt in hoofdstuk 6 de juridische planopzet van het bestemmingsplan. Uitgelegd wordt hoe de verschillende uitgangspunten voor het bedrijventerrein vertaald zijn in de bestemmingsregeling. Tevens wordt een motivatie voor de overige bepalingen, behorende tot de bestemmingen, weergegeven.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 8 op de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Binnengekomen zienswijzen en reacties naar aanleiding van het vooroverleg worden hierin behandeld.