direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Olst-Wijhe is van plan om de loswal bij Wijhe opnieuw in te richten. Omdat de locatie één van de weinige plekken is waar men tot aan de IJssel kan komen wil de gemeente de aantrekkelijkheid van deze plek vergroten. Mede omdat de loswal op een strategische plek ligt ten opzichte van de steden Zwolle en Deventer en het centrum van Wijhe, wenst de gemeente de recreatieve mogelijkheden te versterken door onder andere de vestiging van een horecagelegenheid mogelijk te maken. Daarnaast zal uitbreiding van het aantal camperstandplaatsen en het aantal ligplaatsen in de passantenhaven plaatsvinden. Tot slot wordt bij de veerpont een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van de loswal locatie is een schetsontwerp in opdracht van de gemeente opgesteld. Dit schetsontwerp dient als uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van de locatie en vormt ook de basis van dit bestemmingsplan. Omdat het geldende bestemmingsplan de herontwikkeling van de loswal locatie niet toestaat is een herziening van het bestemmingsplan 'Uiterwaarden' noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld conform artikel 3.1 Wro.