direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met overwegend een verblijfsfunctie, met maximaal twee rijstroken;
  • b. voorzieningen ten behoeve van scheepvaart en verkeer te water;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. voet- en fietspaden;
  • e. bermen en andere groenvoorzieningen;
  • f. een ontmoetingsplek voor jongeren met een oppervlakte van maximaal 50 m² en een hoogte van maximaal 3 m;
  • g. een seizoensgebonden en demontabele ontmoetingsplek voor jongeren met een oppervlakte van maximaal 50 m² en een hoogte van maximaal 3 m;
  • h. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties, loopbruggen en straatmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.