direct naar inhoud van Artikel 8 Water - Waterweg
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

Artikel 8 Water - Waterweg

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. scheepvaart en ander verkeer te water;
  • b. watergangen, waterpartijen en oeverstroken;
  • c. waterhuishouding;
  • d. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 8.1, mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, behoudens antennes, hijswerktuigen, scheepvaartekens, licht- en vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedragen.