direct naar inhoud van 8.1 Resultaten overleg conform artikel 3.1.1. Bro
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

8.1 Resultaten overleg conform artikel 3.1.1. Bro

In het kader van het wettelijke verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de gebruikelijke overleginstanties:

  • 1. provincie Overijssel
  • 2. de Inspectie VROM regio Oost
  • 3. Waterschap Groot Salland
  • 4. Rijkswaterstaat directie Oost Nederland
  • 5. Ministerie van LNV
  • 6. Recreatiegemeenschap Salland
  • 7. Natuur en milieu Overijssel
  • 8. Brandweer Olst-Wijhe en Veiligheidsregio IJsselland
  • 9. Inspecteur Overijssel/ Flevoland van de Vereniging Natuurmonumenten.

De instantie onder de nummers 2, 3, 4 en 8 hebben een inhoudelijke reactie gegeven. Sommige van deze reacties hebben geleid tot wijziging/ aanvulling van het bestemmingsplan. In bijlage 12zijn de reactie samengevat en van een antwoord voorzien. Tevens is aangegeven of de reactie aanleiding is geweest het bestemmingsplan aan te passen.