direct naar inhoud van Artikel 10 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

Artikel 10 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. waterkering en waterhuishouding;
  • b. de al of niet tijdelijke berging en afvoer van hoog oppervlaktewater, ijs en sedimenten;
  • c. daarbij behorende voorzieningen.
10.2 Bouwregels

In afwijking van het overigens in deze regels bepaalde ten aanzien van het bouwen krachtens de andere bestemmingen van deze gronden, mogen op en in de gronden als bedoeld in lid 10.1, uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van en behorende bij de in dat lid bedoelde functies en voorzieningen.

10.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 10.2, ten behoeve van het bouwen krachtens de andere bestemmingen van de gronden als bedoeld in lid 10.1, mits

  • a. de belangen van de waterstaatkundige functies niet onevenredig worden aangetast, en
  • b. vooraf ter zake advies is ingewonnen van de beheerder van de waterstaatkundige voorzieningen.