direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

Hoofdstuk 5 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden

Om te beoordelen of de voorgenomen plannen aan de loswal uitvoerbaar en haalbaar zijn is door Tauw onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken zijn gericht op een aantal milieuaspecten en planologische aspecten. In dit hoofdstuk zijn alleen de conclusies van de onderzoeken opgenomen. Voor de volledige onderzoeken wordt verwezen naar de bijlagen.