direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan heeft in eerste instantie tot doel de bestaande situatie vast te leggen in een actueel planologisch kader. Voor een groot deel wordt de bestaande situatie vastgelegd en worden bestaande rechten bestendigd. Daarnaast wordt bij de loswal een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

In het Schetsontwerp IJsselzone te Wijhe zijn de projecten genoemd die uitgevoerd zullen worden. Het gaat hierbij om de realisatie van een horecavoorziening, het versterken van de recreatieve functies op de loswal en de realisatie van een jongeren ontmoetingsplek (JOP).

Voor deze ontwikkelingen heeft de gemeente een bedrag van één miljoen euro in de begroting gereserveerd. Momenteel is de gemeente met de provincie Overijssel in overleg over het beschikbaar stellen van subsidie (50% van dit bedrag). De realisatie van de horeca is een particulier initiatief. Verreweg het grootste deel van het terrein is in eigendom van Rijkswaterstaat en het Waterschap Groot Salland. Er worden geen nieuwe kavels uitgegeven en met betrokken partijen worden overeenkomsten gesloten.

De gemeentelijke kosten zijn hiermee afgedekt en derhalve wordt geen grondexploitatieplan opgesteld.