direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en parkeren
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

3.5 Verkeer en parkeren

Bij de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met eventuele gevolgen voor verkeerskundige aspecten in of nabij het plangebied, zoals verkeersbewegingen en parkeren. Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een geringe toename van verkeer, immers er is voor een deel sprake van een bestaande situatie. Ook het aantal benodigde parkeerplaatsen zal gering zijn en het parkeren kan op eigen erf worden opgelost. De verkeerskundige aspecten leveren daarmee geen problemen op voor de voorgenomen ontwikkeling.