direct naar inhoud van 4.3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

4.3 Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting waarin ook inzicht wordt gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan.

Door middel van een overeenkomst worden de kosten voor de wettelijke procedure verhaald. In de overeenkomst is ook opgenomen dat eventuele planschadekosten worden verhaald op de aanvrager. De economische uitvoerbaarheid is daarmee aangetoond.