direct naar inhoud van 5.1 Overleg
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

5.1 Overleg

In het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit bestemmingsplan "Bouwhuispad 4 Olst" aan de relevante instanties toegezonden.

Gedeputeerde Staten en waterschap Groot Salland hebben te kennen gegeven geen aanleiding te zien om opmerkingen te plaatsen. Vrom heeft geen aanleiding gezien om te reageren.