direct naar inhoud van 4.1 Ontwerpuitgangspunten
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

4.1 Ontwerpuitgangspunten

In dit project wordt gewerkt aan één hoofddoel en twee nevendoelen:

  • Hoofddoel: Realisatie van minimaal 6-8 centimeter waterstanddaling bij maatgevend hoogwater door middel van de aanleg van geulen en uiterwaardvergraving.
  • Nevendoel: Ontwikkeling van maximaal 450 hectare nieuwe natuur langs de IJssel, gericht op de versterking van het Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-doelen.
  • Nevendoel: Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, door ondermeer het aantrekkelijker maken van bestaande wandel- en fietsroutes en ontwikkelen van nieuwe routes.

Naast dit hoofddoel en de nevendoelen van het project zijn bij het ontwerp de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Het veranderen van een gebiedsfunctie van landbouw naar natuur betekent afwaardering van de waarde van het gebied. Dit dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
  • Voorkeur voor het graven op locaties met bruikbare grond (zand/klei). Slim omgaan met grondstromen kan een groot verschil in kosten betekenen. Minder graven betekent minder kosten.
  • Geulen dienen zo te worden gepland/ontworpen dat de aankoop van gronden beperkt blijft tot een minimum.