direct naar inhoud van 4.3 Realisatie en beheer
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

4.3 Realisatie en beheer

Het project IJsseluiterwaarden Olst wordt als autonome ontwikkeling in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier gerealiseerd. Doel van dit project is dat uiterlijk in december 2015 een waterstandsverlaging van 7,8 cm van het Maatgevend Hoog Water bereikt is. Uiterlijk in december 2015 moeten de gronden omgezet zijn naar water en natuur. Om dit doel te kunnen behalen is het noodzakelijk dat de realisatie van het project snel en integraal opgepakt wordt. Om de waterstandsverlaging na realisatie te behouden is goed beheer noodzakelijk.

Het project wordt gerealiseerd door DLG en zal beheerd worden door DLG en een terreinbeheerder.