direct naar inhoud van 5.1 M.e..r. en passende beoordeling
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

5.1 M.e..r. en passende beoordeling

Voor ruimtelijke plannen die activiteiten mogelijk maken die volgens het besluitMER, m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, is een plan-m.e.r. verplicht. De onderzoeken die zijn verricht ten behoeve van de MER liggen ook ten grondslag aan dit bestemmingsplan. In dit hoofdstuk zijn de resultaten en de conclusies van deze onderzoeken opgenomen. Voor de exacte inhoud van de onderzoeken wordt verwezen naar het MER (Bijlage 1) en de bijbehorende bijlagen (de onderzoeken).

Daarnaast stelt de Natuurbeschermingswet 1998 een passende beoordeling verplicht indien significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten. De conclusies uit de passende beoordeling zijn opgenomen in dit hoofdstuk.