direct naar inhoud van 7.1 Exploitatieplan
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

7.1 Exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een in het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) aangewezen bouwplan is voorgenomen.

De ingrepen waarin dit bestemmingsplan voorziet vallen niet onder een van de categorieën bouwplannen, zoals genoemd in artikel 6.12, lid 1 Wro. Hiervoor bestaat dus niet de verplichting een exploitatieplan vast te stellen.

Voor de realisatie van het Ruimte voor de Rivier-programma is een projectbudget beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Realiseringskosten, exploitatiekosten en planschade ten gevolge van het realiseren van het Ruimte voor de Rivier-project komen voor rekening van dit projectbudget. Het aanleggen en beheren van de nieuwe natuur maakt onlosmakelijk deel uit van dit Ruimte voor de Rivier-project. De kosten hiervoor komen eveneens voor rekening van het projectbudget.