direct naar inhoud van 7.3 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

7.3 Financiële uitvoerbaarheid

Voor de realisatie van het Ruimte voor de Rivier-programma is een projectbudget beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Realiseringskosten, exploitatiekosten en planschade ten gevolge van het realiseren van het Ruimte voor de Rivier-project en de aanleg van nieuwe natuur komen voor rekening van dit projectbudget. Om het kostenverhaal te verzekeren wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente Olst-Wijhe en DLG.

De aanleg van maatregelen voor de NURG kan gevolgen hebben voor belanghebbenden. Er zijn verschillende vormen van schade denkbaar, zoals schade vanwege het afstand moeten doen van onroerend goed, planschade of uitvoeringsschade.

Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid van het project zeker gesteld.