direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

Link naar de toelichting op de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied".

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. evenementen, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
 • e. ondergrondse afvalinzameling;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, paden, tuinen en erven.
6.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is aan een aantal regels gebonden.

6.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2 Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2,00 meter;
 • b. een speelvoorziening mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5,00 meter;
 • c. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 10,00 meter.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen:

 • a. niet worden gebruikt voor evenementen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' waar de gronden en bouwwerken mogen worden gebruikt voor:
  • 1. de weekmarkt; en
  • 2. 5 keer per jaar voor overige evenementen, waarbij een evenement maximaal 5 dagen mag duren.