direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen - Woongebouw
Plan: Wijhe, Tuurweide 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004015-0301

Artikel 6 Wonen - Woongebouw

6.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Wonen - Woongebouw aangewezen gronden zijn bestemd voor;

  • a. het wonen in woongebouwen;
  • b. gebouwde parkeervoorzieningen;

met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, speel- en parkeervoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding.

6.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Wonen - Woongebouw' is aan een aantal regels gebonden.

6.2.1 Hoofdgebouwen

Een hoofdgebouw mag:

  • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' met aantal wooneenheden niet meer wooneenheden hebben dan het aangegeven aantal;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' een bouwhoogte hebben die niet groter is dan de aangegeven hoogte;
6.2.2 Andere bouwwerken

voor andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
  • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.