direct naar inhoud van 3.4 Geluid
Plan: Wijhe, Tuurweide 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004015-0301

3.4 Geluid

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bijgevoegd in bijlage 4.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de N 337 op de nieuwbouwwoningen maximaal 47 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het bouwplan is voor het aspect wegverkeerslawaai uitvoerbaar.