direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Wijhe, Tuurweide 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004015-0301

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In de Centrumvisie Wijhe en in de stedenbouwkundige visie Raalterwegzone is aangegeven dat de zone aan weerszijden van de Raalterweg een impuls kan gebruiken. Dit kan o.a. worden bereikt door de herontwikkeling van een aantal vrijkomende locaties zoals die van de voormalige Ontmoetingskerk. De herontwikkeling van deze locatie heeft een toegevoegde waarde voor de hele Raalterwegzone en voor het centrum van Wijhe.

Omwonenden zijn op 17 september 2012 over de herontwikkeling en de procedure hiervan geïnformeerd.

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd, waarop een ieder een zienswijze kan indienen. Daarnaast zal het worden toegestuurd aan belanghebbende bestuursorganen en andere belanghebbenden.