direct naar inhoud van 1.3 Huidige planologische regeling
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

1.3 Huidige planologische regeling

Het gebied wordt momenteel planologisch geregeld in het bestemmingsplan "Wijhe" van de gemeente, dat is vastgesteld op 16 februari 2009 door de raad van de gemeente Olst-Wijhe. In dit geldende bestemmingsplan heeft het gebied de bestemming "Maatschappelijk". Over het plangebied ligt een wijzigingsbevoegdheid die woningbouw mogelijk maakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301_0002.jpg"

Vigerend bestemmingsplan, het gebied gemarkeerd met 'VI' betreft het plangebied Molenstraat 1.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wijhe heeft de gemeenteraad reeds ingestemd met de opgenomen wijzigingsbevoegdheid om op het terrein van de voormalige Bieƫnkorf woningbouw te plegen, met dien verstande dat het totaal aantal woningen op deze locatie niet meer zou mogen bedragen dan 18. Aan deze wijzigingsbevoegdheid is door de Provincie goedkeuring onthouden in verband met een (ondergeschikt) geluidaspect. De locatie leent zich voor woningbouw en de herontwikkeling heeft een toegevoegde waarde voor het centrum van Wijhe.

Dit bestemmingsplan geeft een nieuwe juridisch-planologische regeling, waardoor de gehele ontwikkeling in het plangebied mogelijk wordt.