direct naar inhoud van 3.6 Bodem
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

3.6 Bodem

Ten behoeve van de woningbouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bijgevoegd in bijlage 4

Conclusie van het rapport is dat in het bodemtraject van 0,3 tot 0,6 meter beneden maaiveld puin is aangetroffen. In de puinhoudende bodemlaag zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK aangetoond.

Deze grond kan niet zonder meer worden afgezet. Geadviseerd wordt de deze laag separaat te ontgraven en in depot te zetten. Om de afzetmogelijkheden te bepalen wordt geadviseerd een depotkeuring uit te voeren.