direct naar inhoud van 4.1 Toekomstige situatie
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

4.1 Toekomstige situatie

Het bouwplan voorziet in de sloop van alle bebouwing van het voormalig kindercentrum De Bieënkorf en in plaats hiervan de bouw van 8 rijtjeswoningen.

De woningen voegen zich eenvoudig binnen de bestaande structuur van de omgeving. In de directe omgeving van de nieuwbouwlocatie liggen met name woningen die op enige afstand van de straat gerealiseerd zijn. Tussen de straat en de woningen liggen een voortuin, een stoep en parkeerplaatsen.

In het bouwplan worden de woningen in twee rijen (één van drie woningen, één van vijf woningen) gerealiseerd waarbij de rooilijn de Molenstraat volgt. De goot- en bouwhoogtes zijn overeenkomstig woningen in de omgeving, namelijk respectievelijk 6 en 10 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301_0004.jpg"

Inrichtingsplan toekomstige situatie

Aan de voorzijde van de woningen wordt het aantal bestaande haakse parkeerplekken uitgebreid. Daarbij worden aan de zuidzijde van de woningen ook nog eens extra parkeerplaatsen aangelegd. De extra parkeerplekken zijn met name bedoeld om de bestaande parkeerdruk in de wijk te verlichten.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301_0005.jpg"

Stedenbouwkundige opzet woningen

De gemeente is voornemens mee te werken aan deze ontwikkeling aangezien:

  • de herontwikkeling bijdraagt aan het versterken van de bestaande kwaliteiten en is afgestemd op de omgeving. De functie en schaal van de bebouwing sluiten aan bij het karakter van de Molenstraat;
  • ten aanzien van de woningbouwontwikkeling zijn geen specifieke welstandcriteria opgesteld. De bebouwing moet voldoen aan de criteria zoals gesteld in de Welstandsnota van de Gemeente Olst- Wijhe. Het welstandsniveau basis is van toepassing, evenals de gebiedsgerichte criteria;
  • het woningbouwplan Molenstraat in het uitvoeringsplan woningmarkt staat;
  • de herontwikkeling van deze locatie een toegevoegde waarde heeft voor het centrum van Wijhe.