direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

1.1 Aanleiding en doelstelling

De intensieve veehouderij aan de Waterstraat 16 beëindigt zijn activiteiten en de bestaande bedrijfsgebouwen worden gesloopt. De bestaande bedrijfswoning met aangebouwde schuur blijven, mede vanwege de karakteristiek, behouden.

In de plaats van de te slopen bedrijfsgebouwen zal één woning worden gerealiseerd. De huidige bedrijfswoning wordt omgezet naar 'burgerwoning' en gesplitst in twee woningen. In de toekomstige situatie zal dus sprake zijn van drie woningen op het perceel. Tevens worden twee bijgebouwen gerealiseerd.

Doel van dit bestemmingsplan is het planologisch en juridisch mogelijk maken van voorgenoemde ontwikkeling aangezien deze niet past binnen het vigerend bestemmingsplan.