direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het geldend bestemmingsplan voor de locatie is het bestemmingsplan "Buitengebied Olst- Wijhe", dat op 21 mei 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad van Olst-Wijhe. In dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming "Agrarisch" met een functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0002.jpg"

Afbeelding - Uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan

Onderhavige ontwikkeling past niet binnen de bestemming "Agrarisch" aangezien het huidige bestemmingsplan geen burgerwoningen toestaat. Het omzetten van de voormalige bedrijfswoningen naar wonen, het realiseren van een woning in de bestaande aanbouw en de nieuwbouwwoning passen niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied. Om medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen is een planologische procedure noodzakelijk.