direct naar inhoud van 4.10 Verkeer, parkeren en kabels
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

4.10 Verkeer, parkeren en kabels

Het plangebied is bereikbaar via de Waterstraat. Het betreft hier een rustige buitenweg. In de huidige situatie is reeds een in- en uitrit op de Waterstraat aanwezig. Dit blijft in de nieuwe situatie onveranderd. De parkeergelegenheid vindt in de huidige situatie plaats op het erf. In de toekomstige situatie zal dit eveneens op het erf plaatsvinden. De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.

Boven het plangebied loopt een 110 kV-hoogspanningsverbinding. Voor deze hoogspanningsverbinding geldt een belemmeringenstrook van 22 m aan weerszijden. Daarnaast dient rondom de hoogspanningsverbinding rekening te worden gehouden met een magneetveldzone (de zogenaamde 0,4 microtesla zone) van 50 m aan weerszijden. Vanuit het Rijk wordt aangeraden om binnen deze zone geen nieuwe functies waar kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig kunnen verblijven, zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen, te realiseren. Alleen de huidige bedrijfswoning ligt voor een beperkt deel binnen de magneetveldzone. De andere twee woningen liggen hier buiten.