direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

1.1 Aanleiding en doelstelling

De eigenaar van het voormalige agrarische perceel Bremmelerstraat 16 te Wijhe heeft het voornemen om de bestaande karakteristieke woonboerderij op te splitsen in twee wooneenheden. Daarnaast is de eigenaar van plan in een bestaand karakteristiek bijgebouw dat op het perceel aanwezig is, nog een nieuwe woning te realiseren.

Om de voorgenomen toevoeging van twee wooneenheden op het perceel Bremmelerstraat mogelijk te maken moet gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied.

Voorliggend wijzigingsplan voorziet hier in en maakt het voorgenomen plan planologisch en juridisch mogelijk.