direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt de huidige karakteristieke woonboerderij gesplitst in twee woningen. Daarnaast wordt in het aangrenzende bijgebouw eveneens een woning toegestaan. Het Oversticht heeft de gemeente geadviseerd omtrent de passendheid van het initiatief. Onderstaande tekst is een samenvatting van het erfadvies. Het volledige advies is opgenomen in bijlage 1.

Het erfensemble is in de inventarisatie "Waardering karakteristieke panden" opgenomen als waardevol. De waarden zijn gelegen in het ensemble van hoofd- en bijgebouw dat de kenmerken draagt van de Sallandse streek, het hoofdvolume, het bijgebouw, de hooiberg als agrarisch bijgebouw, de herkenbaarheid en gaafheid van de erfstructuur en de gebouwen.

Het erf is zeer markant gelegen in het open landschap aan de rand van de zandkop (ook wel Nes genoemd). De boerderij is gebouwd in 1851, het zomerhuis in 1900. Ten oosten van de weg ligt het jongere erf "de kleine Nes" dat met dit erf een waardevol cluster vormt. Beeldbepalend is de laan van eiken aan de Lienderholtsluisweg.

Het erfensemble bestaat uit een hoofdboerderij met een zomerhuis, met op het zij- en achtererf een kapschuur, stenen schuur, hooiberg en houten schuur. Het erf heeft één erftoegang aan de noordzijde. De gebouwen verkeren in redelijke tot goede staat van onderhoud.

Het voorerf is aan de zuidzijde gedeeltelijk ingericht als siertuin met hierin een houten tuinhuis. Voor de voorgevel een rand met sierbeplanting en een groot gazon. Aan de noordzijde een kleine omhaagde weide. Op de hoek van de boerderij staat een monumentale beuk. Het achtererf is ingericht met diverse bijgebouwen, een functionele verharding en een omhaagde fruitgaarde. De erfstructuur en erfinrichting is streekeigen en daarmee waardevol. De solitaire beuk is monumentaal vanwege zijn maat en plek op het voorerf. De beukenhaag op het achtererf is vrij hoog en ontneemt gedeeltelijk het zicht op het erfensemble.

Het advies vermeldt dat splitsing de mogelijkheid geeft het grote erf met de forse boerderij, het zomerhuis en de bijgebouwen voor het wonen optimaal te benutten. Op deze wijze wordt het erfensemble als geheel bevorderd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het erf en het landschap. Renovatie, restauratie en nieuwbouw op het erf is mogelijk mits de bestaande kenmerken behouden blijven.

Voorwaarden ten aanzien van de bebouwing:

  • behoud het erfensemble van hoofdgebouw met zomerhuis parallel en een variatie van bijgebouwen op zij- en achtererf;
  • behoud de karakteristieken van de T-boerderij, het zomerhuis en de hooiberg;
  • behoud van een variatie van bijgebouwen op het zij- en achtererf.

Voorwaarden erfstructuur en erfinrichting

  • behoud van de beuk bij de voorgevel;
  • behoud van de heldere indeling in een voor- en achtererf;
  • een tweede erftoegang door de fruitgaarde is mogelijk, mits halfverhard;
  • behoud van de eenvoud en de transparantie van de inrichting van het erf.