Home

 

 

 

Artikel 9          BEDRIJF - VERKOOPPUNT MOTORBRANDSTOFFEN

9.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BEDRIJF - VERKOOPPUNT MOTORBRANDSTOFFEN aangewezen gronden zijn bestemd voor de verkoop en opslag van motorbrandstoffen zonder lpg, alsmede detailhandel in weggebonden artikelen tot een vloeroppervlakte van niet meer dan 50 m2, met daarbijbehorende gebouwen - bedrijfswoningen niet inbegrepen - andere-bouwwerken, erven en terreinen.

9.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot BEDRIJF - VERKOOPPUNT MOTORBRANDSTOFFEN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

9.2.1                                 voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;

9.2.2                                 voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van luifels mag niet meer dan 6 m bedragen;
b          de oppervlakte van luifels mag niet meer dan 65 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van een brandstofprijzen-/ reclamezuil niet meer dan 7 m mag bedragen;