Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Wijze van meten

Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen

Paragraaf 1 Bestemmingen

 

Artikel 3 AGRARISCH

Artikel 4 AGRARISCH - BOUWBLOK

Artikel 5 BEDRIJF

Artikel 6 BEDRIJF - GARAGE

Artikel 7 BEDRIJF - NUT

Artikel 8 BEDRIJF - RIOOLWATERZUIVERING

Artikel 9 BEDRIJF - VERKOOPPUNT MOTORBRANDSTOFFEN

Artikel 10 BEDRIJVENTERREIN

Artikel 11 BOS

Artikel 12 CENTRUM

Artikel 13 DETAILHANDEL

Artikel 14 GEMENGD

Artikel 15 GROEN

Artikel 16 GROEN - PARK

Artikel 17 HORECA

Artikel 18 KANTOOR

Artikel 19 MAATSCHAPPELIJK

Artikel 20 MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS

Artikel 21 SPORT

Artikel 22 TUIN

Artikel 23 VERKEER

Artikel 24 VERKEER - GARAGEBOX

Artikel 25 VERKEER - PARKEREN

Artikel 26 VERKEER PLEIN

Artikel 27 VERKEER - RAILVERKEER

Artikel 28 VERKEER - VERBLIJF

Artikel 29 VERKEER - VOET-/FIETSPAD

Artikel 30 WATER

Artikel 31 WONEN

Artikel 32 WONEN - BIJZONDER

Artikel 33 WONEN - WOONGEBOUW

Artikel 34 WONEN - UIT TE WERKEN

 

Paragraaf 2 Dubbelbestemmingen

 

Artikel 35 LEIDING

Artikel 36 WATERSTAATSDOELEINDEN

 

Paragraaf 3 Aanduidingen

 

Artikel 37 Lpg-zone

Hoofdstuk III Algemene bepalingen

Artikel 38 Anti-dubbeltelbepaling

Artikel 39 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

Artikel 40 Algemene gebruiksbepalingen

Artikel 41 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Artikel 42 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Artikel 43 Algemene procedurebepalingen

Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 44 Strafbepaling

Artikel 45 Overgangsbepalingen

Artikel 46 Slotbepaling

 

 

Bijlagen

1. Lijst van bedrijven (artikel 5 en 10)

2. Lijst van horecabedrijven (artikel 12)

3. Lijst van nevenactiviteiten (artikel 31)